Få styr på strømmen inden salg af din bolig

Når man skal sælge bolig er der altid en del papirarbejde og nogle rapporter, der skal være på plads, før salget kan kaldes for lovligt. I dansk lovgivning er der simpelthen indbygget nogle regler for, hvordan man skal gøre, når man skal overdrage en bolig fra en sælger til en køber. Det kan måske virke som meget og måske unødigt detaljeret, men det er for begge parters bedste, så handlen bliver så tryg som muligt, og ikke så let ender i et retsligt efterspil.

Det er lovpligtigt at får lavet eltjek på sin bolig inden man sælger. Det er vigtigt at den bolig, der overdrages, er i overensstemmelse med lovgivningens krav, når den sættes til salg. Et eltjek er en grundig gennemgang af boligens elektriske installationer, hvor alt tjekkes igennem. Er der fejl eller mangler, så bliver disse noteret. Der skal rettes op på disse, før et salg kan blive lovligt gennemført. Her er det nødvendigt med uvildige eksperter, der kan foretage dit eltjek.

Bestil eltjek online

Hvis du går ind hos Botjek på nettet, så finder du let en formular, som du kan udfylde og indsende. Inden for 24 timer har du et svar og en aftale på plads om, hvornår eksperterne kan komme på besøg og foretage det lovpligtige eltjek. Der kommer så en autoriseret elektriker ud til dig og gennemgår alle dine elektriske installationer. Der udarbejdes en rapport, hvor eventuelle mangler og fejl indskrives. Rapporten sendes til dig til gennemlæsning inden for 48 timer.

Lovliggørelse af el-systemerne

Rapporten vil vise hvilke mangler og fejl, der er ved dine el-systemer. Disse skal udbedres for at et salg kan kaldes lovligt. Du bestiller derfor en elektriker, der kan komme og bringe systemerne op i lovlig stand, så du med ro i sjælen kan sælge din ejendom. Et eltjek er lovpligtigt, men også et betryggende tiltag for både sælger og køber. Med et eltjek forebygger man mange tvister, der potentielt kunne havne i retten. En boligsag kan være dyr og opslidende for alle involverede parter, så det bør klart undgås ved at skabe tryghed og gennemsigtighed.